ĐOÀN KẾT, ĐỔI MỚI, TRÁCH NHIỆM, KỈ CƯƠNG, PHÁT HUY MỌI NGUỒN LỰC, NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG, AN NINH
 
 
GIỚI THIỆU
Skip portletPortlet Menu
 
TỔ CHỨC BỘ MÁY
Skip portletPortlet Menu
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 8/2019
Chiều ngày 20/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy định kỳ tháng 8 năm 2019. Đồng chí Kha Văn Tám, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí Báo cáo viên Tỉnh ủy;
 
NGHIÊN CỨU, TRAO ĐỔI, HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
Skip portletPortlet Menu
Chăm lo xây dựng văn hóa - nền tảng tinh thần của xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững ở Nghệ An
Nghệ An là vùng đất giàu truyền thống văn hóa và cách mạng. Tự bao đời nay, nhân dân Nghệ An luôn đoàn kết sáng tạo, bồi đắp những giá trị đặc trưng, tạo nên một vùng văn hóa độc đáo, giàu bản sắc với nhiều di sản, tiêu biểu có dân ca Ví, Giặm là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Bản sắc văn hóa đó chứa đựng cốt cách, tâm hồn của con người xứ Nghệ: chân thành, cương trực, nghĩa tình, cần cù, sáng tạo, giàu nghị lực. Những giá trị, bản sắc đó luôn được các thế hệ trao truyền, giữ gìn, phát huy, góp phần quan trọng vào sự phát triển của Nghệ An.
Một số nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, văn hóa và con người là hai nguồn lực quan trọng để góp phần phát triển kinh tế, xã hội. Các sản phẩm từ văn hóa, con người được chiếm vị trí quan trọng trong việc xây dựng đời sống tâm hồn, tình cảm của gia đình, cộng đồng và xã hội. 
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dânViệt Nam
Để kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019), các cấp ủy, t chức đng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, sở, ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt một số nội dung
Đổi mới nội dung, phương pháp dạy-học đảm bảo tính chiến lược, khoa học, hiện đại, hội nhập và phát huy bản sắc văn hóa, con người Nghệ An
Năm học 2018- 2019, ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tiếp tục kế thừa những thành quả đạt được, khắc phục khó khăn, hạn chế, khuyết điểm, đổi mới nội dung, phương pháp dạy-học đảm bảo tính chiến lược, khoa học, hiện đại, hội nhập và phát huy bản sắc văn hóa, con người Nghệ An, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ đột phá và chủ yếu, đạt được những kết quả toàn diện.
Làm tốt công tác tuyên giáo, sẵn sàng cho Đại hội Đảng các cấp
Trong 89 năm qua, công tác tuyên giáo là một bộ phận hết sức quan trọng, góp phần xây dựng và phát triển Đảng. Đứng trước những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong bối cảnh hiện nay, ngành Tuyên giáo Nghệ An đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, thể hiện vai trò “đi trước, mở đường”. Trong đó, giai đoạn hiện nay, ngành Tuyên giáo đang tập trung các giải pháp nhằm góp phần đánh giá sát đúng kết quả nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng thời chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng các cấp trong nhiệm kỳ mới.
Hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 7

Sáng ngày 18/7/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy định kỳ tháng 7. Đồng chí Kha Văn Tám, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương, chính sách dân số trên địa bàn tỉnh
Để thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách về dân số trước hết phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động. Chủ đề của Ngày Dân số Thế giới (11/7) năm nay của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc: "25 năm Hội nghị quốc tế về dân số và phát triển: Thúc đẩy tiến bộ nhằm đạt được những nội dung đã cam kết". Để hưởng ứng cho chủ đề năm nay, trong 6 tháng đầu năm 2019, Nghệ An đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực và hiệu quả.
Xây dựng niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo lành mạnh cho nhân dân
Thời gian qua, những biểu hiện lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng để trục lợi khiến hoạt động tâm linh trở nên xô bồ, buộc các cơ quan quản lý phải vào cuộc chấn chỉnh.